Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Pełna nazwa projektu:
Młodzi na starcie z kompleksowym wsparciem.

Program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Numer i nazwa Priorytetu:
I. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania:
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Realizator:
BD Center sp. z o.o.

Partner:
Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych Societatis

Wartość projektu:

738 913,32 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:

678 987,45 zł

Główny cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób młodych, w tym osób z niepełno sprawnościami, zamieszkujących według Kodeksu Cywilnego wyłącznie na obszarze województwa podkarpackiego, w wieku 15 – 29 lat bez pracy, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu przez minimum 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu – tzw. Młodzież NEET, osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby młode w tym z niepełnosprawnościami w wieku 15 - 29 lat

 • Zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 • Nieuczestniczące w szkoleniu i kształceniu tzw. Młodzież NEET
 • Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy
 • Osoby bierne zawodowe niezarejestrowane w urzędach pracy

Z grupy docelowej wyłączone są osoby należące do grupy określonej dla tryby konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER.

Główne zadania projektu:

 • Diagnoza uwzględniająca wiek, płeć, indywidualne potrzeby, predyspozycje, sytuacje życiową oraz możliwości lokalnego rynku pracy i następnie przygotowanie indywidualnych planów działania
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie obejmujące szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej
 • 3 oraz 7 – miesięczne staże zawodowe

Główne rezultaty projektu:

 • Efektywność zatrudnieniowa min. 17 % Uczestników Projektu z niepełnosprawnościami
 • Efektywność zatrudnieniowa min. 48% osób o niskich kwalifikacjach
 • Efektywność zatrudnieniowa min. 35 % osób długotrwale bezrobotnych
 • Efektywność zatrudnieniowa  min. 43 % osób nie należących do żadnej z wyżej wymienionych grup, po opuszczeniu programu