Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Pełna nazwa projektu:
Ponowny start. Kompleksowe wsparcie i doświadczenie praktyczne droga ponownego wejścia na podkarpacki rynek pracy.

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Priorytetu:
VII Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania:
7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Realizator:
BD Center sp. z o.o.

Wartość projektu:

1 790 067,12 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:

1 521 557,05 zł

Główny cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, powyżej 29 roku życia, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym: indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy do 30.11.2017 r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy, pozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, należące, co najmniej do jednej z następujących grup:

 • Kobiety
 • Osoby od 50 roku życia
 • Osoby niepełnosprawne    
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych     

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Główne zadania projektu:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla  uczestników projektu obejmujące m.in. identyfikację potrzeb oraz opracowanie / aktualizację dla każdego z uczestników projektu Indywidualnego Planu Działania
 • Grupowe poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu
 • Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu prowadzące do nabycia kwalifikacji potwierdzonych egzaminem i  uzyskaniem certyfikatu / uprawnień
 • Staże zawodowe 7-miesięczne dla uczestników projektu oraz staże 9-miesięczne dla osób niepełnosprawnych
 • Pośrednictwo pracy dla uczestników projektu.

Główne rezultaty projektu:

 • Zmiana statusu 50% uczestników projektu na rynku pracy województwa podkarpackiego
 • Nabycie kwalifikacji przez 70% uczestników projektu uczestniczących w szkoleniach zawodowych