Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Pełna nazwa Projektu:
Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Priorytetu:
IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania:
9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Realizatorzy:
AT Center Adam Trzyna
Zespół Szkół im. Gen. J. Kustronia w Lubaczowie
Zespół Szkół w Oleszycach
INNpuls sp. z o. o.
BD Center sp. z o. o.

 

Czas realizacji:
2016-09-01 - 2019-08-31

Główny cel projektu:

Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zespole szkół w Oleszycach i w Zespole Szkół w Lubaczowie poprzez współpracę z pracodawcami, realizację form wsparcia: staży i praktyk zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, doradztwo zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Główne zadania projektu:

Szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem
Studia podyplomowe dla nauczycieli
Staże i praktyki zawodowe dla uczniów
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne
Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy
Doposażenie pracowni zawodowych

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Oleszycach i uczniów Technikum Ekonomicznego, Technikum Mechanicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Budowlanego, Technikum Geodezyjnego, Technikum Logistycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół w Lubaczowie. Wsparciem zostaną też objęci nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół w Oleszycach oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół w Lubaczowie. Projekt jest kierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa.

Główne rezultaty projektu:

Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Oleszycach oraz Technikum Ekonomiczne, Technikum Mechaniczne, Technikum Informatyczne, Technikum Budowlane, Technikum Geodezyjne, Technikum Logistyczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Zespołu Szkół w Lubaczowie będą wykorzystywać doposażenie zakupione dzięki EFS. Ponad to nauczyciele uzyskają nowe kwalifikacje i nabędą kompetencje zawodowe.